July 9, 2020

วิธีการเลือกซื้อประกันภัยปีแรก หรือ ต่ออายุประกันภัยที่ไหนดี และ ราคาถูก

ควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทไหนประกัน

เมื่อเรามีรถยนต์และต้องการที่จะทำประกันภัยรถยนต์ แต่!! เราจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยไหนดีละ เพราะแม้แต่กฎหมายก็ไม่ได้มีข้อกำหนดด้านเงื่อนไขและความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน แต่การทำประกันคือการป้องกันตัวเอง หากเกิดการผิดพลาดขึ้นขณะเราใช้รถบนท้องถนน และอีกอย่างการทำประกันทำให้เราอุ่นใจขึ้นและมั่นใจได้ว่า ประกันภัยรถยนต์จะช่วยเราได้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จากความเสียหายที่เกิดขึ้น

การทำประกันภัยรถยนต์สมัยนี้ ทำได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก เพียงเราใส่ข้อมูลต่าง ๆ และพฤติกรรมการขับขี่ของเรา เพื่อเป็นการช่วยประเมินความเสี่ยงที่เราต้องพบเจอเมื่ออยู่บนท้องถนน และเพื่อช่วยพิจารณาถึงความคุ้มครองที่เราจะได้รับ และยังใช้ในการเลือกบริษัทประกันภัย รวมทั้งราคาค่าเบี้ยประกันภัยที่เราจะต้องจ่าย หลักเกณฑ์ต่อไปนี้จะช่วยให้เรารับรู้และสามารถคำนวณได้ทันที ว่าความคุ้มครองสูงสุดที่เราต้องการจากประกันภัยรถยนต์ คืออะไร

1.เราใช้รถบ่อยแค่ไหน เพราะยิ่งใช้รถบ่อยแค่ไหน โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มากขึ้น

2.เรามักไปที่ไหน และจอดรถบริเวณใด ในบริเวณที่มีรถจอดหนาแน่นตามในเมืองต่าง ๆ หรือ สถานที่เปลี่ยวแถบชนบทตลอดทั้งวัน หรือ มีที่จอดที่ปลอดภัยในโรงรถของตนเอง

3.ใช้รถเพราะอะไร ไปเที่ยว ใช้ส่วนตัว หรือ เพื่อทำธุรกิจ หรือ ทั้งสองอย่าง

4.รถเราใครขับบ้าง มีใครใช้รถร่วมกับเราบ้าง มีวัยรุ่นมั้ย  หากมีอาจจะต้องเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

5.เรามีเงินมากพอหรือไม่ ที่จะรองรับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากเงินหรือทรัพย์สินที่มีไม่มากพอที่จะรองรับความเสี่ยงนั้นได้ทั้งหมด เราก็มีความจำเป็นต้องซื้อประกันอุบัติเหตุจากรถยนต์เอาไว้ เพราะเราไม่สามารถที่จะคาดเดาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้

6.หากเราไม่มีรถสำรองไว้เพื่อใช้งาน หรือ ไม่มีเงินเพื่อที่จะเช่ารถมาใช้ เราอาจต้องการความคุ้มครองส่วนนี้เพิ่มเติม

ที่สำคัญที่สุด คือเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภทที่ระบุเอาไว้อย่างถูกต้อง เงื่อนไขความรับผิดชอบของการรับประกันภัยทั้งหมดจึงจะสมบูรณ์ และครอบคลุมเต็มความคุ้มครองที่เราเลือกเอาไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *